Day: January 1, 2021

คอนโดสะพานใหม่ The Cube

คอนโดกับฮวงจุ้ยคอนโดกับฮวงจุ้ย

โดยปกติการเลือกซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย สิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษคือการวิเคราะห์ฮวงจุ้ยชัยภูมิ หรือการเลือกทำเลนำโชคที่ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรือง หากเป็นบ้านจัดสรรให้เลือกชัยภูมิที่ตั้งของโครงการนั้น ๆ ก่อน จากนั้นวิเคราะห์ชัยภูมิที่ตั้งของบ้าน เพราะแต่ละยูนิต แต่ละแปลง ย่อมให้ผลทางฮวงจุ้ยที่แตกต่างกันไป สำหรับคอนโดมิเนียมหลักการคล้าย ๆ กับการเลือกบ้าน ในปัจจุบันโครงการคอนโดมีเพิ่มขึ้นมากมายตามจุดต่างๆทั่วกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดสะพานใหม่ The Cube คอนโดลาดพร้าว หรือคอนโดนวมินทร์ โดยเลือกคอนโดต้องเลือกที่ตั้งอยู่บนชัยภูมิที่ดีก่อน จากนั้นจึงวิเคราะห์ตำแหน่งห้องที่ดีต่อฮวงจุ้ยในลำดับถัดไป 1.  เลือกชั้นที่ไม่มีสิ่งใดบัดบัง หากเป็นการเลือกซื้อบ้าน ทิศหน้าบ้านเป็นทิศหลักในการวิเคราะห์ฮวงจุ้ย หน้าบ้านที่ดีต้องโปร่งโล่ง ไม่มีอะไรมากีดขวาง บดบัง แต่หากเป็นคอนโดมิเนียม ทิศหลักที่ใช้วิเคราะห์ฮวงจุ้ยเป็นระเบียงห้อง

Lifestyle