Tag: เสาวรส

Passion Fruit

เสาวรสกับประโยชน์ที่คาดไม่ถึงเสาวรสกับประโยชน์ที่คาดไม่ถึง

เสาวรส หรือ Passion Fruit หรือกระทกรก เป็นผลไม้ที่มีกลิ่นหอมชนิดหนึ่งที่มีหลายสายพันธุ์ และถือว่าเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพที่ถือกำเนิดในแถวทวีปอเมริกาใต้ ผลจะมีลักษณะที่เป็นทรงกลม ผลอ่อนจะมีสีเขียว แต่เมื่อสุกจะมีหลากหลายสีแล้วแต่สายพันธุ์ เช่น สีม่วง สีเหลือง สีส้ม เป็นต้น ซึ่งในประเทศไทย สามารถพบและปลูกได้ทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยรสชาติของเสาวรสนั้น จะมีรสที่เปรี้ยวจัด แต่บางสายพันธุ์ก็จะมีรสที่ออกหวานเมื่อสุกงอมเต็มที่อีกด้วย                 ด้วยเสาวรสเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุรวมอยู่หลายชนิด อันได้แก่ วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 2 วิตามินบี

Food